نقدی برمهمترین چالش هایی که در حال حاضر با آن درگیر هستیم…

 چالش فساد و تبعیض

که پایه فساد نیزغالبا رانت افراد فاقد صلاحیت است که بدون داشتن دانش، تجربه و سلامت کاری در مناسبات قدرت انتخاب میشوند. بنابراین با تشکیل مجلسی توانمند و غیر وابسته  از نمایندگان سالم و دارای روحیه جهادی ،متخصص و دلسوز قدم اول برای سالم سازی جامعه برداشته میشود.

 یک مجلس توانمند به خوبی قادر است دولتی توانمند را شکل داده و هدایت نماید. زیرا هیچ گاه یک وزیر ضعیف نمی تواند از یک مجلس قوی رای اعتماد بگیرد و مجلسی که توانمند بوده و دارای نیروهای باتجربه و کاردان باشد، تنها به اشخاصی رای اعتماد میدهد که صلاحیت لازم برای اداره یک وزارتخانه را داشته باشند. اولین لازمه تشکیل چنین مجلسی این است که دامنه  شناخت و قدرت انتخاب مردم افزایش پیدا کند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن افرادی با مشخصات و ویژگیهایی که ذکر شد انتخاب کنند .

مسئله بعدی وجود تبعیض است که در صورت عدم جلوگیری از آن زمینه ساز اعتراض عمومی و متعاقب آن عدم مشارکت مردم در صحنه های حساس هر جامعه ای میشود. واضح است که مردم به شکل ذاتی عدالتخواه هستند و اگر عدالت را لمس نمایند برای تقویت هرچه بهتر آن تلاش می کنند . از سوی دیگر وقتی مردم شاهد تبعیض در جامعه باشند انگیزهای  لازم برای مشارکت عمومی نخواهند داشت.

چالش بیکاری آشکار و پنهان به ویژه در سطح جوانان تحصیلکرده

 برای حل این مشکل اولین قدم اصلاح قوانین زائد  و دست و پا گیراست. در کشور ما وقتی فعالیت تولیدی  یا خدماتی میخواهد صورت گیرد تعداد مجوزها و استعلامات برای شروع این فعالیت چندین برابر کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای همسایه منطقه است.  مهمترین کار در حال حاضر این است که قوانین دست و پا گیر بر سر راه سرمایه گذاری در کشور برداشته شود. اگربا تصمیمات و قوانین مفید زمینه لازم برای سرمایه گذاری فراهم شود قطعا به  زودی شاهد رونق تولید وبهبود مشاغل خدماتی  خواهیم بود. در هرجامعه ای وقتی منابع آن کشور محدود است اولین قدم این است که اولویتهای بخشهای مختلف کشور مشخص و این منابع محدود بر اساس این اولویتها به منظور دست یابی به حداکثر بازدهی در اختیار بخشهای مختلف قرار گیرد.

نکته بعد  نیاز مبرم به توسعه شرکتهای دانش بنیان با توجه به وجود جمعیت فارغ التحصیل باسواد و بااستعداد در کشوراست که در تمامی عرصه ها علمی حرفهای زیادی برای گفتن دارند.با اهتمام به فراهم آوردن زمینه فعالیت این جوانان در شرکتهای دانش بنیان از یک سو موجب تولید ثروت و از سوی دیگر موجب ایجاد اشتغال پایدار در کشور می شود. بحث دیگری که در این بخش مطرح می شود  لزوم حذف هزینه های زائد و رانتی است که در قانون سالیانه بودجه  گاها وجود دارد. نمایندگان مجلس  به هر نحو ممکن باید در زمان بررسی قانون بودجه اولویتهای مهم کشور را مورد بررسی کامل قرار دهند و از تحمیل هزینه های زائد در بودجه کشور جلوگیری کنند.

چالش تورم و گرانی  

نیاز به تفسیر خاصی نیست که بدانیم امروز مردم در شرایط اقتصادی دشواری زندگی می کنند و برای اینکه بتوانیم  گامی در جهت کاهش تورم و گرانی  برداریم در مرحله اول می بایست از تولید داخلی حمایت واقعی وجدی نموده و همچنین کنترل توزیع در کشور با دقت  مورد بررسی قرارگیرد. اما مهمتر از این موارد فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه گذاری مفید و به نفع جامعه در بخشهای مختلف اقتصاد کشور است که یکی از لازمه های آن کنترل  مناسب نوسات نرخ ارز و برقراری آرامش اقتصادی در جامعه است.

درهرجامعه ای وقتی ارز مدام در حال نوسان باشد قطعا هیچ فعال اقتصادی شهامت ورود به میدان و سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی آن کشوررا ندارد. امیدواریم بتوانیم سرمایه گذاران آینده نگر را افرادی نیک اندیش بدانیم و با استقبال وترغیب او به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کشورزمینه توسعه و استغال هر چه بهتر فراهم شود”.

تحریم چالش مهم کشور…

 در شرایط کنونی  جهانی در هر کشوری اقتصاد و سیاست در ارتباط مستقیم با هم هستند و سیاستمداران و فعالان اقتصادی در هر کجای جهان را مدیریت و رهبری می کنند. علم ، فناوری و بازار سه حلقه اصلی چرخه زیست جهانی هستند و ارتباط با جهان به ویژه کشورهایی که دارای تکنولوژی برترو نوین هستند و همینطور کشورهای منطقه به منظور بازار هدف ضرورت حتمی برای توسعه وپیشرفت کشور است. بنابراین مشخص است است که مجلس باید با کمک تمامی نهادهای حاکمیتی دراین راستا قدم های محکم بردارد و برای نیل به این هدف ما باید از شرایط تحریم خارج شویم و بتوانیم ارتباطات اقتصادی خود با منطقه و جهان را گسترش دهیم.

رفع مشکل کینه و نفرت افروزی…

بازتولید کینه و نفرت از جانب هر شخص و گروهی که باشد مانع پرداختن به اولویتهای جامعه میشود. ما نباید اجازه دهیم که برخی ها با بازتولید کینه و نفرت زمینه مطرح شدن خود را در جامعه فراهم کنند و در نقطه مقابل برای مردم مشکلاتی را ایجاد کنند. باید تلاش  شود مجددا مجلس به ریل وارد شده و کاهش اختیاراتی که در سالهای گذشته درمجلس اتفاق افتاده دوباره به مجلس بازگردد و در ادامه نیز نقش نظارتی مجلس را که در سالهای گذشته کاهش پیدا کرده را به وضعیتی بالاترگذشته ارتقاء یابد.

مطالب مرتبط