***مهم و فوری *** برگزاری جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با حضور مهندس جهانیان در مسجد شهرک طالقانی نهاوند و بیان دیدگاه های ایشان را ببینید….

مطالب مرتبط