برخی ویژگی های “یک نماینده خوب”

۱-شناخت امورات و نیازهای روز مردم( نه تنها در حوزه انتخابیه خود بلکه در کل منطقه و کشور و بررسی مشکلات و دغدغهای مردم و جوانان بخصوص مسئله اشتغال)
۲-یک نماینده موفق باید شجاع باشد بتواند در مقابل دولت با شجاعت و قدرت بر حق و حقوق مردم پافشاری و استقامت نماید و از خود فداکاری نشات داده و از هیچ کوششی دریغ نورزد واز کسی نهراسد و منافع عمومی مردم را بر منافع خود ترجیح دهد و در راه پیشرفت جامعه و مردم حاضر باشد از حق خود بگذرد
۳-یک نماینده باید مطلع به مسائل سیاسی و اسلام باشد یعنی هم مسائل روز جامعه خود سر دربیاورد و هم از مسائل جهانی سر در بیاورد و بی تفاوت نباشد و متعهد به دین خدا و باورهای مردم شد.
۴-داشتن شناخت نسبی نسبت به کلیه مسائل جاری در زمینه های مختلف اقتصادی وفرهنگی و سیاسی و نظامی و از مسائل ریز و درشت مردم سر در بیاورد و بتواند درد مردم را تشخیص دهد و نسبت به ان چاره جویی نماید.

۵-داشتن تخصص و مهارت کافی در یک یا چند موضوع. یعنی در موضوعی عالم باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد و بتواند در کمیسیون های مجلس برای خود جایگاهی داشته باشد وبتواند در میان مجلسیان و دولتمردان و نخبگان کشور موثر واقع شود                                                                    

۶-یک نماینده باید بتواند تخصصی را که دارد از قوه به فعل برساند و بتواند از هنر خود به نحو احسن استفاده کند و مفید باشد و از ان به نفع مردم و جامعه استفاده نماید.

۷-یک نماینده اگر دارای تجربه کاری باشد موفق تر خواهد بود. مسلما تجربه بالاتر از علم است . نماینده ای که تجربه داشته باشد و مشکلات و پیچ و خمهای اداری را طی کرده باشد و کار کشته و اشنا به ابزار باشد سریعتر میتواند در صدد رفع انها بر بیاید و وقتی با تجربه باشد کاردان هم است.

۸–نماینده ای موفق است که مدیر و مدبر باشد . نماینده ای که دارای مدیریت لازم و کافی باشد، می تواند بهترین راه حل ها را جهت حل مشکلات حوزه انتخابی خود ارائه دهد۹-نفوذ و شخصیت فردی می توانند یکی دیگر از خصلتهای یک نماینده خوب باشد که در بیشتر کارها مخصوصا ارتباط با مسئولین رده بالای کشور کارساز می باشد.با اشنایی و ارتباط و مشورت و کمک و … خیلی از مشکلات قابل حل هستند. یک نماینده خوب کسی است که دارای روابط عمومی بالا باشد.

۱۰-یکی دیگر از خصوصیات یک نماینده موفق استفاده از افراد با تجربه و کارامد و نخبگان و جوانان متفکر درسطح حوزه انتخابی می باشد .ودر شرایط بحرانی باید از افکار عمومی استفاده کند و خود به عنوان اهرمی قدرتمند مسئولین را متوجه گرفتاری ها و مشکلات نماید

مطالب مرتبط